خرید اقساطی از

الوفرش

خرید اقساطی از

الوفرش

شرایط اقساط خرید فرش

برای مبالغ بالاتر از ۲۰ میلیون تومان

  • ارائه یک چک به ازای هر ۱۰ میلیون

تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان

  •  ارائه یک چک‌صیادی

شرایط لازم جهت خرید اقساطی:

  1. ثبت نام در سایت
  2. بار گذاری تصویر چک
  3. مشخص نمودن تعداد اقساط طبق جدول
  4. ارسال چک پس از تایید
  5. ارسال فرش موردنظر و پرداخت اقساط بانکی به صورت ماهیانه